Glede na stanje v državi, vas prosimo, da ponovno dobro presodite o nujnosti varstva za svojega otroka. Pri organizaciji varstva bomo še naprej sledili priporočilom NIJZ in oblikovali skupine predvidoma največ šestih otrok. Ker želimo varstvo omogočiti vsem tistim otrokom, ki ga nujno potrebujejo, vas pozivamo k solidarnosti in premisleku.
Starše otrok, ki so vrtec obiskovali v tem tednu, prosimo, da otroke za nadaljnjo prisotnost znova prijavijo in potrdijo z novo izjavo o zdravstvenem stanju otroka in tedenskim potrdilom delodajalca na obrazcu, ki ju dobite v vrtcu oz. na spletni strani vrtca. Pri prijavi otroka za obisk vrtca, prosimo da to storite do petka do 12.00 ure.

V primeru, da je eden od staršev doma (porodniška, bolniška, dopust, čakanje na delo doma, brezposeln, možnost varstva zaradi ne nujnih del …) MORA biti OTROK DOMA.

Prosimo vas, da z VSO SKRBNOSTJO presodite, ali vrtec zares potrebujete ali lahko otroka kljub vsemu zaupate v drugo varstvo.

Vodstvo vrtca

Tekintettel az ország helyzetére, kérjük, hogy gondolja át gyermeke gondozásának szükségességét. Az ellátás megszervezésekor továbbra is követjük a NIJZ ajánlásait, és legfeljebb hat gyerekből álló csoportokat alakítunk ki. Mivel szeretnénk befogadni mindazokat a gyermekeket, akiknek sürgősen szüksége van az óvodára, felszólítjuk önöket szolidaritásra.

Az ezen a héten óvodába járó gyermekek szüleit arra kérjük, hogy jelentsék be újból a gyermeküket és a gyermek egészségi állapotának új nyilatkozatával valamint a munkaadó heti igazolásával azon a nyomtatványon, amelyet Ön az óvodában vagy az óvoda honlapján kaphat meg.

A gyermeke jelenlétét péntek 12.00 óráig jelezze az óvoda felé. Abban az esetben, ha az egyik szülő otthon van (szülési, betegszabadság, otthoni munka, várakozás a munkára, munkanélküli, nem sürgős munkavégzés miatti lehetősége van otthon maradnia), A GYERMEKNEK otthon kell maradnia. Arra kérjük Önt, hogy MINDENT GONDOSAN ítéljen meg, ha valóban szüksége van-e az óvodára, vagy megbízhatja-e gyermekét más gondozásba is.

                                                                        Az óvoda vezetősége